Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconbilly-bumbler:
Billy-bumbler Featured By Owner Jul 20, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Dzięki za dodanie do ulubionych :)
Reply
:iconeweeka:
Eweeka Featured By Owner Jul 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
Nie ma za co.
Reply
:iconandaluzjazza:
AndaluzjaZZA Featured By Owner Jan 7, 2014  Hobbyist General Artist
Przy okazjii, też dziękuję z dodanie do ulubionych! Są osoby, które nie widzą prac poza swoimi. Ty taka nie jesteś! I Bogu dzięki!
Reply
:iconeweeka:
Eweeka Featured By Owner Jan 7, 2014  Hobbyist Digital Artist

Nie ma za co ^^ No niestety są...takie życie, a raczej ludzie...

Ta, jestem i mam nadzieję, że się to nie zmieni

Reply
Add a Comment: